Ge en gåva

Du är varmt välkommen att engagera dig för barnen i Indien genom att sponsra IndianChildrens arbete på olika sätt. Tillsammans kan vi göra skillnad! Tack för din gåva!

Engångsgåva

Genom din gåva möjliggör du att flickor räddas från prostitution, fattiga barn får gå i skola och hungriga barn får mat. Din gåva kan även användas till att sponsra barns operationer eller renoveringar av skollokaler och sjukhus i underutvecklade områden.

Klicka för att ge en engångsgåva

Barnfadder

250kr/mån

Som barnfadder hjälper du ett barn ut ur fattigdom genom att ge honom eller henne utbildning, mat och hälsovård.

Klicka för att bli barnfadder

Skolfadder

200kr/mån

På vissa av våra skolor är det svårt att stödja och följa ett särskilt barn, som till exempel vid våra gatuskolor. Som skolfadder stöder man istället en skola eller klass.

Klicka för att bli skolfadder

IC-vän

Valfritt belopp/mån

Som IC-vän stöder och följer du hela IndianChildrens arbete. Vi ser till att dina gåvor går till det mest angelägna projektet och att de används på bästa sätt. Tillsammans ger vi barn och unga vuxna en bättre framtid!

Klicka för att bli IC-vän

Matfadder                                   70kr/mån

IndianChildren sponsrar fler barn med skollunch än de som går på våra olika skolor. Som matfadder sponsrar du ett barn med lunch för en hel månad.

Klicka för att bli matfadder

Kontouppgifter

För inbetalningar i Sverige:

Bankgiro: 900-1843
Plusgiro: 900184-3
Swish: 123900-1843

För inbetalningar i Norge:

Bank: Handelsbanken
Konto: 9046.11.44631

För inbetalningar i Finland:

Bank: Handelsbanken
Konto: FI85 3131 1000 1654 19

För utlandsbetalningar:

Svenska Handelsbanken
Box 45, 751 03 Uppsala, Sverige
SWIFT-adress: HANDSESS
SE82 6000 0000 0007 6727 9832