IndianChildren är granskad och  godkänd av Givarguiden!

Vi är otroligt glada att IndianChildren blivit granskad och godkänd av Givarguiden för året 2015 och vi har fått motta ett diplom som bevis på att vi uppfyllt Givarguidens krav för ideella föreningar. Endast organisationer som uppfyllt kriterierna för att placera sig på Givarguidens Gröna lista får ta emot detta diplom.

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller jämförbar information som hjälper dig som givare att hitta en organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga. De arbetar aktivt med att vägleda givare så de kan ge med både hjärta och hjärna.

Givarguiden hjälper givaren att ta grundade beslut genom att tillhandahålla översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. I Sverige ger allmänheten över 5 miljarder kronor varje år till ideella organisationer men vad händer med pengarna? Hur förvaltas organisationerna och hur mycket berättar de om sin verksamhet för sina givare?

Om du vill läsa om IndianChildren på Givarguidens hemsida kan du göra det här.

 Läs mer om hur Givarguiden arbetar här.