2015-11 Ville and SankarVi besöker IndianChildrens skola i Kolkata. Överallt ser vi
leende och skrattande  barn, det är mycket ljud och hög luftfuktighet. Klassrummen är fyllda med barn som entusiastiskt deltar i skolundervisningen och ivrigt försöker svara rätt på lärarens frågor. Man kan tydligt se den genuina glädjen i deras ansikten – lycka över att kunna gå i en skola. 

IndianChildren driver Livets Ords sociala och humanitära arbete bland Indiens fattiga barn. Vi tror att fattigdomens kedja kan brytas genom att erbjuda dessa indier utbildning. Det sker en förändring när barnen som får gå i skolan inser att de faktiskt kan lära sig saker och bli något. Bli någon som kan utgöra en skillnad. Denna insikt skapar starka individer som reser sig upp från misär och hopplöshet till ett välsignat och värdigt liv.

För att besöka en av skolorna, måste du gå riktigt djupt in i slummen. Platsen är som begravd i sopor, eftersom majoriteten av slummens invånare lever på att samla skräp från staden till sina egna kvarter. Här sitter sedan många av barnen och sorterar ut plaster, glas och metaller tillsammans med sina familjer. Trettiofem miljoner av två hundra miljoner indiska barn mellan åldrarna sex och fjorton år får inte gå i skolan. I stället arbetar många av dessa barn hårt för näst intill obefintliga löner, dömda till ett liv i fattigdom. Att kunna läsa, skriva och räkna öppnar dörrarna till ett respektabelt jobb som kan försörja dem och deras familjer. Vi erbjuder barnen utbildning, mat, hälsovård och arbetar också på många olika sätt för att förbättra deras livsförhållanden.

En av våra skolpojkar heter Sankar. Han är i dag fjorton år gammal och bor i ett av Kolkatas slumområden med sina föräldrar och fyra syskon. Han var mycket undernärd som sjuåring när våra indiska arbetare fann honom och tog honom med till skolan. Han var bara skinn och ben och vägde inte mer än tretton kilo! I Indien lider många barn av undernäring. Brist på mat och näringsämnen leder till sjukdomar och därmed oväntade behandlingskostnader som påverkar familjerna hårt. För att undvika detta driver vi ett flertal matprojekt för att ge barn en bättre chans att växa upp till att bli friska och starka.

Sankar fick en särskild behandling utifrån doktorns rekommendationer, och vi har sett en makalös förvandling. Hans kropp kan nu ta till sig näringen och han har återfått den styrka och energi han behöver för att klara av skolan. Han är en smart pojke, en av toppeleverna i sin klass.

Sankar berättade för oss om sina drömmar att en dag bli lärare. När vi frågade vad han älskade mest med skolan, svarade han: “När vi har prov, ber jag till Gud om hans hjälp och när provet går bra, känner jag mig så glad. Det är den bästa känslan!”

Varje person är värdefull, varje barn är ett mirakel. Men ändå blir många av världens barn inte erkända, utan bortglömda, övergivna eller utnyttjade. Tillsammans kan vi ge Indiens barn nya livsförhållanden och hopp för framtiden. Du kan hjälpa oss att ge dem näringsrik mat, möjlighet att gå i skolan och grundläggande hälsovård. Tillsammans kan vi göra en skillnad!

Ville Männistö