I skrivande stund hjälper IndianChildren, tillsammans med alla våra Rani Das_MCsponsorer och faddrar, 478 fadderbarn med skolgång genom hela grundskolan, 43 fattiga barn går på någon av våra gatuskolor och vi ger skollunch till ytterligare 125 barn varje dag. Hittills har 14 barn från gatuskolorna kommit in på en vanlig skola. Detta är helt fantastiskt!

Ett av dessa barn är Rani, 9 år. Efter att hennes pappa dött försköt hans familj mamman, och Rani och hennes bror fick bo med pappans släktingar i Kolkata. I sitt nya hem fick Rani sköta alla hushållssysslor och fick inte ens samma mat som resten av familjen. Under 2014 började hon komma till en av våra gatuskolor men efter en tid blev hon skickad till sin hemby för att arbeta. Jaba och Nita, två av våra fantastiska indiska medarbetare, gjorde allt de kunde för att övertala släktingarna att låta henne komma tillbaka till Kolkata och gatuskolan, och efter en tid gick de med på det. I januari förra året hade hon lärt sig så mycket att hon kunde börja i åk 3 på vår skola i Dhapa och hon har nu fått flytta upp till
åk 4. Rani berättar: ”Nu behöver jag inte göra alla hushållssysslor innan jag går till skolan och jag får också samma mat som resten av familjen.”

Rani berättar också att hennes mamma gift om sig och att hon fått en lillebror. Vid ett tillfälle ringde mamman och berättade att pojken blivit väldigt sjuk men två dagar efter att Rani bett för honom var han helt frisk igen!