Om oss

Vår vision är att bryta fattigdomen bland Indiens barn och att ge dem en ljus och hoppfull framtid.

Vi arbetar för att uppnå detta genom att bedriva social och humanitär verksamhet bland fattiga barn i Indien, med utgångspunkt från FNs Barnkonvention och en kristen värdegrund. Genom att erbjuda barnen utbildning, mat och hälsovård arbetar vi för att förbättra deras livsvillkor. Vår önskan är att se barnen växa upp till trygga och starka individer och lyfta dem ur misär till ett värdigt och välsignat liv.

Grundaren

Grundaren av IndianChildren är Birgitta Ekman. Birgittas föräldrar var under 40- och 50-talen missionärer i dåvarande Bihar. Hon själv föddes där och bodde där till 10-årsåldern. Familjen bodde i anslutning till en liten by och Birgitta och hennes fyra syskon hade bara indiska lekkamrater. När de nådde skolåldern skickades de till en svensk internatskola i södra Indien under terminerna.

Denna barndom formade Birgitta och gav henne outplånliga minnen av livet på landsbygden och misären i städerna, vilket hon också berättat om i en uppskattad barnboksserie.

Birgittas engagemang för de fattiga och behövande i Indien har följt henne hela livet och 1998 fick hon fonden ”Birgitta Ekmans fond för indiska barn” i 50-årspresent av vänner och bekanta. Fram till 2013 ledde Birgitta IndianChildren men lämnade över ansvaret till din sonhustru, Sara, i och med sin pensionering.

I och med sin konvertering till Katolska kyrkan i mars 2014 valde Birgitta att träda tillbaka helt och gav IndianChildren till församlingen Livets Ord att driva vidare då hon ansåg att det är där arbetet hör hemma. Birgittas engagemang för fattiga och utsatta barn fortsätter dock att brinna starkt och hon talar varmt om nödvändigheten att hjälpa barnen, vart hon än kommer.

Birgitta bor med sin man Ulf utanför Uppsala.

Historia

I oktober 1998 gjordes en insamling bland vänner och bekanta till Birgitta Ekman, dåvarande pastorsfru på Livets Ord i Uppsala, inför hennes 50-årsdag. På initiativ av Birgittas syster Maj-Kristin blev de insamlade medlen grundplåten till en fond, kallad ”Birgitta Ekmans fond för indiska barn” som överlämnades till Birgitta på hennes födelsedag.

Med den nya fondens startkapital gjordes ganska snart några punktinsatser såsom sponsring av möbler till ett barnhem i Delhi och till ett flickhem i Theodori, Jharkhand.

Längre kom inte arbetet, då det inte fanns någon person på plats att hitta lämpliga projekt att stödja och att leda arbetet. Detta ändrades då vår första svenska utsända medarbetare Anna Jakobsson under tre år fick fart på arbetet. Nu började arbetet ta form i enlighet med visionen att ge fattiga indiska barn en möjlighet att växa upp till trygga och starka individer.

Birgitta ville lyfta barn ut ur misär till ett värdigt och välsignat liv. I den första programförklaringen skrev Birgitta även att ”IndianChildren understöder utvecklingsprojekt och nödhjälp till drabbade områden, liksom program för att förbättra barns hälsa. Vi ger också hjälp till flickor som lever i fara för att misshandlas och utnyttjas sexuellt. Genom kristen undervisning, utbildning och yrkesträning får barnen växa upp och mogna socialt, andligt och intellektuellt.” Detta var Birgittas dröm och så har det blivit. Att hjälpa de fattigaste barnen till skolutbildning har hela tiden stått i fokus.

Genom möjligheten att få berätta om fonden vid konferenser och i kristna tidskrifter blev den snart känd och kollekter gavs till arbetet och vi började med fadderbarnsverksamhet. Fonden förvandlades så småningom till en Insamlingsstiftelse med eget 90-konto.

Volontärer sänds ut varje år från Norden och indiska medarbetare har utbildats för arbetet på plats. Idag får många hundra barn dagligen understöd genom IndianChildren. Vi ser barns liv totalt förändras till det bättre genom god skolgång, näringsrik mat och medicinsk hjälp.

Organisation

Styrelsen:

  • Monika Severin. Styrelseordförande. Född 1953. Utbildad sjuksköterska och engagerad i IndianChildrens arbete sedan många år tillbaka. Arbetar nu som sjuksköterska. Har läst ” Barn- och mödrahälsovård i utvecklingsländer”  på universitet. Har även utbildat IndianChildrens inhemska medarbetare i hälsovård.
  • Kari Borgsö. Vice ordförande. Född 1966. Utbildad socialpedagog med en master i pedagogik. Projektledare för start av ungdomshem i Norge. Startat barnhem och skola som missionär i Asien. Har undervisat indiska lärare hur man förebygger sexuellt utnyttjande av barn. Arbetat med barn och ungdomar hel sitt vuxna liv och arbetar nu på en institution för ungdomar i Uppsala.
  • Sara Ekman. Född 1979. Har under en längre period varit delaktig i arbetet som hennes svärmor Birgitta Ekman startade 1998. Att hjälpa fattiga små barn är något självklart för Sara då hennes uppväxt har präglats av att hjälpa andra barn i samhället genom hennes familj som har jobbat socialt i många år och hjälpt hundratals barn. Sara var generalsekreterare för IndianChildren 2014-2017.
  • Maj-Kristin Svedlund. Född 1945. Utbildad sjukgymnast. Pensionerad rektor och skolchef för Livets Ords Kristna skolor. Uppvuxen i Indien och har ett stort engagemang för det indiska folket.
  • Ville Männistö. Född 1979. Bachelor i International Business, Diploma of Theology. Har varit landsansvarig i Afghanistan för Helping Hand Scandinavian Charity. Har bott i Asien i 5 år. Arbetar nu som samordnare inom Livets Ords internationella arbete.
  • Jonathan Ekman. Född 1977. Utbildad ekonom med en Master of Business Administration från Heriot-Watt University i Skottland. Har arbetat som VD och styrelseordförande för stiftelsen Livets Ord under perioden 2005-2014. Är barn och barnbarn till indienmissionärer och uppväxten har därför präglats av Indien.
  • Ruben Agnarsson. Född 1962. Fil. kand. i ekonomi med en lång erfarenhet av journalistik och företagsledning, bland annat som VD och ansvarig utgivare för Världen idag och vice koncernchef för Kanal 10 Media AB. Är idag chefredaktör för veckotidningen Inblick.

Inget arvode utgår till någon styrelseledamot.

Generalsekreterare:

  • Anna Nilsson
Läs mer...

Högste tjänsteman:
Högste tjänsteman är generalsekreteraren vilken lyder direkt under styrelsen. Hennes tjänstegrad är i dagsläget 70% och hennes lön är 21.120 kr/månad (baserat på en heltidslön på 30.172 kr/mån).
Pensionsvillkor enligt ITP1. Arbetsbeskrivning
Stadgar:
IndianChildrens stadgar
Ambassadör:
Carl-Gustaf Severin
Årsredovisningar:
Årsredovisning (2015-2016)
Årsredovisning (2014-2015)
Årsredovisning (2013-2014)
Arbetsordning och policys:
Arbetsordning
Attest- och delegationsordning
Insamlingspolicy
Jävspolicy
Motverka och hantera oegentligheter
Placeringspolicy
Uppförandekod
Val av styrelse
Effektrapport 2016/2017