Krönika av vår lokala medarbetare Jaba Murmu

Förstasidan - GatuskolaFörra året den här tiden besökte jag Dibi-området i Kolkata för första gången. Det var mycket smärtsamt att se hur människorna bodde här och mitt hjärta gick i tusen biter. Jag och mi

na kollegor gick en bönepromenad här och viljan att göra något för barnen växte starkt inom mig. Om jag bara kunde få hjälpa och lära barnen så skulle jag vara världens lyckligaste.

Vi gick tillbaka hit flera gånger för att leta efter en plats där vi kunde samla barnen till en enkel gatuskola. Men vi hittade ingen plats att vara på. Jag kunde inte sluta tänka på området.

I augusti besökte jag Dibi igen och träffade ledarna för området.

Jag gick inte därifrån nedstämd, utan med hopp om att kunna starta en gatuskola. Efter många samtal och träffar gick ledarna med på att ge oss en lokal! Och vi startade vår andra gatuskola i Kolkata den 4:e augusti!

Dibi är ett fattigt kvarter ett stenkast från Dhapaskolan. Majoriteten av männen som bor här arbetar främst som rikshaw-förare och kvinnorna arbetar främst med hushållsarbete. Inkomsten är minimal och därför är chanserna till skolgång mer eller mindre obefintliga.

Fattigdomen skapar enorm desperation och den ständiga jakten på brödföda gör att barnen lämnas ensamma hela dagarna. Barnen lever loppan och gör precis som de vill. Barnen är i enormt behov av mat, kärlek och omsorg. De har mycket trasiga och smutsiga kläder och gör allt för att försöka dölja hålen.

Nu kommer redan 12 barn till gatuskolan varje förmiddag, måndag till fredag för att lära och leka. IndianChildren ger dem också ett rejält mål mat.

Att få vara med och kämpa för dessa barn och ge dem kärlek och undervisning är lycka för mig, då är mitt hjärta fullt.

Jaba Murmu
socialarbetare för IC