Företagssponsring

Du som företagare kan sponsra IndianChildren och stå tillsammans med oss i arbetet att ge de indiska barnen en ljusare och bättre framtid.

För mer information, vänligen kontakta oss på info@indianchildren.se.