Event

Vill du stå upp för Indiens barn där du bor?
Vill du kanske skapa medvetenhet om barnens situation eller arrangera en gala för att samla in pengar eller har du andra idéer?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss på info@indianchildren.se.

SAMLA VÄXELMYNT

Ett enkelt och jättebra initiativ!

Ole Gregersen sparade på växelmynt för de hungriga i Indien. På ett år hade han samlat ihop 1 358 kronor! Ett enkelt och jättebra initiativ!

Vill du starta en egen insamling?
Kontakta info@indianchildren.se

GALAKVÄLL

IndianChildren har vid några tillfällen anordnat större galakvällar med både insamling, olika inslag och mycket musik. Om du  vill anordna en galakväll där du bor, är du mer än välkommen att kontakta oss för råd och tips!