Grundaren

Grundaren av IndianChildren är Birgitta Ekman. Birgittas föräldrar var under 40- och 50-talen missionärer i dåvarande Bihar. Hon själv föddes där och bodde där till 10- årsåldern. Familjen bodde i anslutning till en liten by och Birgitta och hennes fyra syskon hade bara indiska lekkamrater. När de nådde skolåldern skickades de till en svensk internatskola i södra Indien under terminerna.

Denna barndom formade Birgitta och gav henne outplånliga minnen av livet på landsbygden och misären i städerna, vilket hon också berättat om i en uppskattad barnboksserie.

Birgittas engagemang för de fattiga och behövande i Indien har följt henne hela livet och 1998 fick hon fonden ”Birgitta Ekmans fond för indiska barn” i 50-årspresent av vänner och bekanta. Fram till 2013 ledde Birgitta IndianChildren men lämnade över ansvaret till din sonhustru, Sara, i och med sin pensionering.

I och med sin konvertering till Katolska kyrkan i mars 2014 valde Birgitta att träda tillbaka helt och gav IndianChildren till församlingen Livets Ord att driva vidare då hon ansåg att det är där arbetet hör hemma. Birgittas engagemang för fattiga och utsatta barn fortsätter dock att brinna starkt och hon talar varmt om nödvändigheten att hjälpa barnen, vart hon än kommer.

Birgitta bor med sin man Ulf i Stockholm.

Historia

I oktober 1998 gjordes en insamling bland vänner och bekanta till Birgitta Ekman, dåvarande pastorsfru på Livets Ord i Uppsala, inför hennes 50-årsdag. På initiativ av Birgittas syster Maj-Kristin blev de insamlade medlen grundplåten till en fond, kallad ”Birgitta Ekmans fond för indiska barn” som överlämnades till Birgitta på hennes födelsedag.

Med den nya fondens startkapital gjordes ganska snart några punktinsatser såsom sponsring av möbler till ett barnhem i Delhi och till ett flickhem i Theodori, Jharkhand.

Längre kom inte arbetet, då det inte fanns någon person på plats att hitta lämpliga projekt att stödja och att leda arbetet. Detta ändrades då vår första svenska utsända medarbetare Anna Jakobsson under tre år fick fart på arbetet. Nu började arbetet ta form i enlighet med visionen att ge fattiga indiska barn en möjlighet att växa upp till trygga och starka individer.

Birgitta ville lyfta barn ut ur misär till ett värdigt och välsignat liv. I den första programförklaringen skrev Birgitta även att ”IndianChildren understöder utvecklingsprojekt och nödhjälp till drabbade områden, liksom program för att förbättra barns hälsa. Vi ger också hjälp till flickor som lever i fara för att misshandlas och utnyttjas sexuellt. Genom kristen undervisning, utbildning och yrkesträning får barnen växa upp och mogna socialt, andligt och intellektuellt.” Detta var Birgittas dröm och så har det blivit. Att hjälpa de fattigaste barnen till skolutbildning har hela tiden stått i fokus.

Genom möjligheten att få berätta om fonden vid konferenser och i kristna tidskrifter blev den snart känd och kollekter gavs till arbetet och vi började med fadderbarnsverksamhet. Fonden förvandlades så småningom till en Insamlingsstiftelse med eget 90-konto.

Volontärer sänds ut varje år från Norden och indiska medarbetare har utbildats för arbetet på plats. Idag får många hundra barn dagligen understöd genom IndianChildren. Vi ser barns liv totalt förändras till det bättre genom god skolgång, näringsrik mat och medicinsk hjälp.