Engagera dig

Du kan engagera dig i IndianChildren genom att bli fadder eller att ditt företag ansluter sig till något utav våra sponsorpaket. Eller varför inte åka med på våra resor eller åka ut som volontär?

BLI FADDER

Du kan göra skillnad! Som barnfadder hjälper du ett barn ut ur fattigdom genom att ge honom eller henne utbildning, mat och hälsovård.

Läs mer…

GE EN GÅVA

Genom din gåva möjliggör du att flickor räddas från prostitution, fattiga barn får gå i skola och hungriga barn får mat. Din gåva kan även användas till att sponsra barns operationer eller renoveringar av skollokaler och sjukhus i underutvecklade områden.

Läs mer…

FÖRETAGSSPONSRING

Du som företagare kan sponsra IndianChildren och stå tillsammans med oss i arbetet att ge de indiska barnen en ljusare och bättre framtid. Vi erbjuder sponsorpaket, men det står dig givetvis fritt att sponsra med engångsbelopp eller på annat sätt!

Läs mer…

VOLONTÄR

Kom och hjälp Indiens barn att utvecklas på livets alla områden. Ge vad du har och bli en viktig del i att ge barnen hopp om en bättre framtid. Som volontär är du ute 3-6 månader.

Läs mer…

RESOR

IndianChildren arrangerar under året ett antal resor för dig som är intresserad av att se mer av vårt arbete, eller engagera dig på något sätt. Nedan hittar du information om kommande resor.

Läs mer…

EVENT

Vill du stå upp för Indiens barn där du bor?
Vill du kanske skapa medvetenhet om barnens situation eller arrangera en gala för att samla in pengar eller har du andra idéer?
Vi hjälper dig gärna!

Läs mer…