Vårt Arbete

IndianChildren har tre fokusområden: utbildning, mat och hälsovård. Vår önskan är att se barnen växa till trygga och starka individer och lyfta dem ur misär till ett värdigt liv.

UTBILDNING

5 miljoner av Indiens 200 miljoner barn mellan 6-14 år går inte i skolan. Många av dessa barn arbetar istället för minimilöner och kan inte bryta den fattigdom de fötts in i. Utbildning är nödvändig för att kunna ta sig ut ur fattigdom.
Att läsa, räkna och skriva är en förutsättning för att kunna skaffa sig ett arbete som man kan försörja sig själv och sin familj på.

Läs mer…

MAT

I Indien lider vartannat barn av undernäring. Brist på mat och näringsämnen leder till sjukdomar och oförutsedda kostnader vilket drabbar familjen hårt. För att undvika detta driver vi olika matprojekt för att ge indiska barn en bättre förutsättning att växa och utvecklas till friska och starka barn. Vi tror även att mätta och friska barn kan fokusera och lära sig mer i skolan.

Läs mer…

HÄLSOVÅRD

Varje år dör 2,4 miljoner indiska barn före sin femte födelsedag av sjukdomar som kunde förhindras. Detta kan förhindras genom kunskap och resurser till familjerna. Därför arbetar IndianChildren med både skolhälsovård och sprider information om grundläggande hygien och hälsa.

Läs mer…