IndianChildren är en humanitär verksamhet med utgångspunkt från FNs Barnkonvention och en kristen värdegrund.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

IndianChildrens övergripande vision och målsättning är därför att arbeta för att lyfta barn i Indien ur fattigdom och misär till ett värdigt liv. Vi vill arbeta för att stärka personligt ansvar och utveckling, ge hjälp till självhjälp och tror att ”prevention is better than cure”. Vår önskan är att se barnen växa upp till trygga och starka individer; socialt, andligt och intellektuellt, och lyfta dem ur misär till ett värdigt och välsignat liv.

Läs mer…

Ge en gåva
via swish

Bli fadder

Som barnfadder hjälper du ett barn ut ur fattigdom genom att ge honom eller henne utbildning, mat och hälsovård.

Läs mer…

Ge en gåva

Genom din gåva möjliggör du att flickor räddas från prostitution, fattiga barn får gå i skola och hungriga barn får mat.

Läs mer…