SKOLFADDER

På vissa av våra skolor är det svårt att stödja och följa ett särskilt barn, som till exempel vid våra gatuskolor. Som skolfadder stöder man istället en skola eller klass.
Läs mer…

BARNFADDER

Som barnfadder hjälper du ett barn ut ur fattigdom genom att ge honom eller henne utbildning, mat och hälsovård.

Läs mer…

GE EN GÅVA

Genom din gåva möjliggör du att flickor räddas från prostitution, fattiga barn får gå i skola och hungriga barn får mat.
Läs mer…

VÅR HISTORIA

Från 1998 och framåt

I oktober 1998 gjordes en insamling bland vänner och bekanta till Birgitta Ekman, dåvarande pastorsfru på Livets Ord i Uppsala, inför hennes 50-årsdag. På initiativ av Birgittas syster Maj-Kristin blev…
Läs mer…

ORGANISATION

Styrelsen:

Monika Severin: Styrelseordförande. Född 1953. Utbildad sjuksköterska och engagerad i IndianChildrens arbete sedan många år tillbaka. Arbetar nu som sjuksköterska. Har läst ”Barn-…
Läs mer…

Följ oss på Instagram