Som fadder hjälper du ett barn ut ur fattigdom och ger det hopp för framtiden!

I slummen driver vi ett antal gatuskolor för några av Indiens allra fattigaste barn.

I skolorna får barnen utbildning och nya drömmar om livet.

Skollunchen som ofta är barnets enda mål mat under dagen ger ny energi att studera och leka.

Varje barn är värdefullt

Varje barn är värdefullt och varje barn är ett mirakel. Men många barn i världen värdesätts inte utan är bortglömda, övergivna eller utnyttjade.

IndianChildren bedriver social och humanitär verksamhet bland fattiga barn i Indien, med utgångspunkt från FNs Barnkonvention och en kristen värdegrund. Vår önskan är att se barnen växa upp till trygga och starka individer och lyfta dem ur misär till ett värdigt och välsignat liv.

Tillsammans kan vi ge Indiens barn nya livsvillkor och hopp för framtiden. Du kan hjälpa oss att ge dem näringsrik mat, möjlighet till skolgång och grundläggande hälsovård.

Tillsammans kan vi göra skillnad!