Bli fadder

Bli fadder och hjälp ett barn ut ur fattigdom. Tillsammans kan vi göra en skillnad och ge hopp om en bättre framtid.

BARNFADDER

Som barnfadder hjälper du ett barn ut ur fattigdom genom att ge honom eller henne utbildning, mat och hälsovård.

270kr/mån

SKOLFADDER

På vissa av våra skolor är det svårt att stödja och följa ett särskilt barn, som till exempel vid våra gatuskolor. Som skolfadder stöder man istället en skola eller klass.

Valfritt belopp/mån

ENGÅNGSGÅVA

Genom din gåva möjliggör du att flickor räddas från prostitution, fattiga barn får gå i skola och hungriga barn får mat. Din gåva kan även användas till att sponsra barns operationer eller renoveringar av skollokaler och sjukhus i underutvecklade områden.