Företagssponsring

Du som företagare kan sponsra IndianChildren och stå tillsammans med oss i arbetet att ge de indiska barnen en ljusare och bättre framtid.

Vi erbjuder nedanstående sponsorpaket, men det står dig givetvis fritt att sponsra med engångsbelopp eller på annat sätt!

För mer information, vänligen kontakta oss på info@indianchildren.se.

BRONS
500 kr/mån
För 500 kr/mån ger ni indiska barn hopp om en bättre framtid och får följande:
• Ett diplom/certifikat, som bevis på ert engagemang.
• Marknadsexponering på vår hemsida med logotyp och länk till er hemsida.
• Grafiskt material med vår logotyp som ni kan använda för att visa ert engagemang på er hemsida eller i trycksaker.
• Löpande information med inblickar i vårt arbete.
• Möjlighet att delta i resor till självkostnadspris för att besöka vårt arbete.
• Inbjudan till kommande event.

Beloppet faktureras av IndianChildren.

SILVER
1000 kr/mån
För 1000 kr/mån ger ni indiska barn hopp om en bättre framtid och får följande:
• Ett diplom/certifikat, som bevis på ert engagemang.
• Marknadsexponering på vår hemsida med logotyp och länk till er hemsida.
• Grafiskt material med vår logotyp som ni kan använda för att visa ert engagemang på er hemsida eller i trycksaker.
• Löpande information med inblickar i vårt arbete.
• Möjlighet att delta i resor till självkostnadspris för att besöka vårt arbete.
• Inbjudan till kommande event.

Lilla sponsorpaketet:

Innehåll:

• 10 designvykort
• 6 tepaket med sponsoretikett

Beloppet faktureras av IndianChildren.

GULD
2000 kr/mån
För 2000 kr/mån ger ni indiska barn hopp om en bättre framtid och får följande:
• Ett diplom/certifikat, som bevis på ert engagemang.
• Marknadsexponering på vår hemsida med logotyp och länk till er hemsida.
• Grafiskt material med vår logotyp som ni kan använda för att visa ert engagemang på er hemsida eller i trycksaker.
• Löpande information med inblickar i vårt arbete.
• Möjlighet att delta i resor till självkostnadspris för att besöka vårt arbete.
• Inbjudan till kommande event.

Stora sponsorpaketet:

Innehåll:

• 10 designvykort
• 12 tepaket (100g) med sponsoretikett med er företagslogotyp
• 10 kylskåps-magneter
• Rollup med kortfattad info om vårt arbete

Beloppet faktureras av IndianChildren.