Mat

Mat är ett grundläggande behov som vi alla behöver för att leva, växa och må bra. Vi behöver också mat för att kunna tänka och lära oss nya saker. Skolluncherna som vi ger är livsnödvändiga för barnen.

Skolluncher

IndianChildren delar i dagsläget ut skolluncher till drygt 1000 barn 5-6 dagar i veckan. Vi är glada att kunna göra detta för många gånger är skollunchen det enda mål mat barnen får under dagen.

Mjölkutdelning

Utöver skolluncherna delar vi också ut mjölk till 200 familjer 6 dagar i veckan.

SKOLLUNCH TILL ETT BARN EN MÅNAD

IndianChildren sponsrar fler barn med skollunch
än de som går på våra olika skolor. För 70 kr kan du
sponsra ett barn med lunch för en hel månad.

70 kr/mån