Övergripande målsättning

Vi är en humanitär verksamhet med utgångspunkt från FNs Barnkonvention och en kristen värdegrund.

IndianChildrens övergripande vision och målsättning är därför att arbeta för att lyfta barn i Indien ur fattigdom och misär till ett värdigt liv. Vi vill arbeta för att stärka personligt ansvar och utveckling, ge hjälp till självhjälp och tror att ”prevention is better than cure”. Vår önskan är att se barnen växa upp till trygga och starka individer; socialt, andligt och intellektuellt, och lyfta dem ur misär till ett värdigt och välsignat liv.

Vi gör detta genom att erbjuda utbildning, mat och hälsovård och strävar efter att möta barnen i en kärleksfull och omvårdande miljö. Vi tror att utbildning är det bästa sättet att hjälpa människor ut ur fattigdom och ge dem en möjlighet att påverka och förändra sina livsvillkor och sin framtid till det bättre.

För att kunna må bra, och ta till sig kunskap, är det samtidigt nödvändigt för barnen att ha en god hälsa. Förutsättningar för detta är att de får näringsrik mat och de fysiska hjälpmedel de behöver såsom glasögon, hörapparat eller mediciner.

För att stärka och säkerställa en god kvalitet i alla delar av arbetet bedriver vi även olika former av ledarträning. Vi genomför också mindre barmhärtighetsinsatser.

VÅR HISTORIA
Läs mer om hur Indian Children startade och om vår grundare.

VÅR ORGANISATION
Information om vår organisation hittar du här.