Styrelsen:

Monika Severin. Styrelseordförande. Född 1953. Utbildad sjuksköterska och engagerad i IndianChildrens arbete sedan många år tillbaka. Arbetar nu som sjuksköterska. Har läst ” Barn- och mödrahälsovård i utvecklingsländer” på universitet. Har även utbildat IndianChildrens inhemska medarbetare i hälsovård.

Sara Ekman. Född 1979. Har sedan länge varit engagerad för barns rättigheter genom IndianChildrens arbete. Att hjälpa fattiga små barn är något självklart för Sara då hennes uppväxt har präglats av att hjälpa andra barn i samhället genom hennes familj som har jobbat socialt i många år och hjälpt hundratals barn.

Maj-Kristin Svedlund. Född 1945. Utbildad sjukgymnast. Pensionerad rektor och skolchef för Livets Ords Kristna skolor. Uppvuxen i Indien och har ett stort engagemang för det indiska folket.

Ville Männistö. Född 1979. Bachelor i International Business, Diploma of Theology. Har varit landsansvarig i Afghanistan för Helping Hand Scandinavian Charity. Har bott i Asien i 5 år. Arbetar nu som samordnare inom Livets Ords internationella arbete.

Jonathan Ekman. Född 1977. Utbildad ekonom med en Master of Business Administration från Heriot-Watt University i Skottland. Har arbetat som VD och styrelseordförande för stiftelsen Livets Ord under perioden 2005-2014. Driver nu eget företag. Är barn och barnbarn till indienmissionärer och uppväxten har därför präglats av Indien.

Ruben Agnarsson. Född 1962. Har en fil.kand. i ekonomi och har lång erfarenhet av journalistik och företagsledning, bland annat som VD och ansvarig utgivare för Världen idag och vice koncernchef för Kanal 10 Media AB. Han är idag chefredaktör för veckotidningen Inblick och kommer i styrelsen primärt fokusera på frågor kring marknadsföring och insamling.

 

  • Knut de Presno. Född 1966. Är utbildad sjuksköterska och vårdlärare. Har gått Livets Ords pastorskurs i teologi och ledarskap. Har bott med familjen i Indien i 8 år och arbetat med bland annat ledarträning och utbildning. Har även startat 2 företag i Indien och anordnar fortfarande resor till landet.
  • Anna Lahti. Född 1972. Är utbildad undersköterska. Har med sin familj bott i Indien och har ett hjärta för de utsatta i landet. Arbetar nu som behandlingsassistent på ett hem för socialt utsatta flickor i Uppsala.

Inget arvode utgår till någon styrelseledamot.

Övrig personal:

  • Sofie Gerges. Generalsekreterare
  • Anna Nilsson. Field coordinator

Ingen operativ ledningsgrupp aktiv i dagsläget.

Högste tjänsteman:
Högste tjänsteman är generalsekreteraren vilken lyder direkt under styrelsen. Hennes tjänstegrad är i dagsläget 50% och hennes lön är 16.500 kr/månad (baserat på en heltidslön på 33.000 kr/mån).
Pensionsvillkor enligt ITP1. Arbetsbeskrivning

Stadgar:
IndianChildrens stadgar

Ambassadör:
Carl-Gustaf Severin

Årsredovisningar:
Årsredovisning (2022-2023)
Årsredovisning (2021-2022)
Årsredovisning (2020-2021)
Årsredovisning (2019-2020)
Årsredovisning (2018-2019)
Årsredovisning (2017-2018)

Arbetsordning och policys:
Arbetsordning
Attest- och delegationsordning
Insamlingspolicy
Integritetspolicy
Jävspolicy
Motverka och hantera oegentligheter
Placeringspolicy
Uppförandekod
Val av styrelse

Kvalitetsarbetet enligt GivaSveriges kvalitetskod:
IndianChildren och GivaSveriges kvalitetskod
Effektrapport 2019/2020
Effektrapport 2018/2019

Fotograf:
IndianChildren / Privat