Utbildning

Vi tror att utbildning är det bästa sättet att hjälpa människor ut ur fattigdom och ge dem en möjlighet att påverka och förändra sina livsvillkor och sin framtid till det bättre.

Skolor

IndianChildren driver en egen skola i Kolkata och sponsrar fadderbarn på ytterligare tre skolor. Dessa fyra skolor omfattar tillsammans förskola till och med årskurs 12 (6-18 år).

Elevhem

I Pakur, 6 timmars tågresa norr om Kolkata, sponsrar IndianChildren elevhem för både pojkar och flickor som drivs av Metodistkyrkan i området. På elevhemmen, som ligger i anslutning till skolan bor idag totalt ca 400 barn.

Gatuskolor

Många av de allra fattigaste barnen har inte möjlighet att gå i en vanlig skola. För att lära dem läsa, räkna och skriva driver IndianChildren två egna gatuskolor, och sponsrar ytterligare två, för ca 150 barn. Vi arbetar för att så många som möjligt av dem så småningom ska kunna fortsätta till en vanlig skola.

SKOLFADDER

På vissa av våra skolor är det svårt att stödja och
följa ett särskilt barn, som till exempel vid våra
gatuskolor. Som skolfadder stöder man istället en
skola eller klass.

Valfritt belopp/mån