Vårt arbete – Hälsovård

Varje år dör 2,4 miljoner indiska barn före sin femte födelsedag av sjukdomar som kunde förhindras. Detta kan förhindras genom kunskap och resurser till familjerna. Därför arbetar IndianChildren med både skolhälsovård och sprider information om grundläggande hygien och hälsa.

Hälsoundersökningar

Varje termin genomgår våra fadderbarn en hälsoundersökning där vi väger och mäter dem för att se att de växer och utvecklas som de ska. Genom detta upptäcker vi på ett enkelt sätt vilka barn vi behöver ge näringstillskott till. Undersökningen omfattar också avmaskning och avlusning och en gång per år genomgår barnen en synundersökning.

CHAP

Child Health Awareness Program (CHAP) är ett program där vi på ett enkelt sätt undervisar barnen om hygien, tandvård, hur man förebygger malaria, sår & brännskador samt uttorkning & diarré.

Operationer

IndianChildren sponsrar även operationer till barn med särskilda behov. Det kan exempelvis vara en gomspalt- eller hjärtoperation.