Vårt arbete – Mat

I Indien lider vartannat barn av undernäring. Brist på mat och näringsämnen leder till sjukdomar och oförutsedda kostnader vilket drabbar familjen hårt. För att undvika detta driver vi olika matprojekt för att ge indiska barn en bättre förutsättning att växa och utvecklas till friska och starka barn. Vi tror även att mätta och friska barn kan fokusera och lära sig mer i skolan.

Skolluncher

IndianChildren delar i dagsläget ut skolluncher till drygt 1000 barn 5-6 dagar i veckan. Vi är glada att kunna göra detta för många gånger är skollunchen det enda mål mat barnen får under dagen.

Mjölkutdelning

Utöver skolluncherna delar vi också ut mjölk till 200 familjer 6 dagar i veckan.