Vårt arbete – Utbildning

5 miljoner av Indiens 200 miljoner barn mellan 6-14 år går inte i skolan. Många av dessa barn arbetar istället för minimilöner och kan inte bryta den fattigdom de fötts in i. Utbildning är nödvändig för att kunna ta sig ut ur fattigdom. Att läsa, räkna och skriva är en förutsättning för att kunna skaffa sig ett arbete som man kan försörja sig själv och sin familj på.

Skolor

IndianChildren driver en egen skola i Kolkata och sponsrar fadderbarn på ytterligare två skolor. Dessa tre skolor omfattar tillsammans förskola till och med årskurs 12 (6-18år).

Elevhem

I Pakur, 6 timmars tågresa norr om Kolkata, sponsrar IndianChildren elevhem för både pojkar och flickor. På elevhemmen, som ligger i anslutning till skolan, bor idag 248 barn.

Gatuskolor

Många av de allra fattigaste barnen har inte möjlighet att gå i en vanlig skola. För att lära dem läsa, räkna och skriva driver IndianChildren i dagsläget två gatuskolor, och sponsrar ytterligare två skolor, för tillsammans ca 150 barn. Vi arbetar för att så många som möjligt av dem så småningom ska kunna fortsätta till en vanlig skola.