Skollunch till ett barn en månad

Du ger ett barn skollunch i en månad.